Transparentní účet:  111 00 33 / 5500

♥ Transparentní účet:
111 00 33 / 5500

Jméno:

Rozárie Sovová

Variabilní symbol:

2020025

Intenzivní neurorehabilitace pro Rozárku, které ji pomohou zpevnit nejen hypotonické tělo, ale zlepší především dýchání Rozárky a správné fungování plic.

Rozárka je usměvavá a statečná holčička, která bojuje s těžkou nemocí. Od narození ji provázejí závažné neurologické obtíže, které zapříčinily extrémně vzácné neurometabolické onemocnění.

Rozárka je těžce hypotonická, což znamená, že její tělíčko je přirovnáváno k tělu „hadrové panenky“. Nejvíce hypotonické má převážně tělo v hrudní oblasti a práce jejích plic dostatečně nepokrývá potřebu těla. Proto je nezbytně nutné Rozárce podávat po dobu 24 hodin kyslík.

Od prvních chvil, kdy to její stav umožňoval, poctivě rehabilituje a od 8. měsíce navštěvuje pravidelně také neurorehabilitační kliniku Armandi. Intenzivní rehabilitace tohoto charakteru Rozárce velice pomáhají nejen v rozvoji psychomotoriky, ale také v posilování svalů, které jsou důležité nejen pro její pohyb, ale také i pro samotné dýchání.

Vzhledem k cenám těchto nákladných terapií není v naších finančních možnostech pokrýt léčbu, která by Rozárce mohla pomoci z vlastních zdrojů, proto se obracíme s žádostí o pomoc na Vás.

Děkujeme všem za případnou pomoc , nesmírně si Vaší pomoci vážíme

Účel sbírky: Intenzivní terapie , doplatek kompenzačních pomůcek a ostatní potřeby      111 00 33 / 5500
Variabilní symbol 2020025
Raiffeisenbank

Konkrétní výše částky je zcela na vás a jde vždy na pomoc konkrétnímu dítěti.
Dárcům, kteří přispějí částkou nad 1 000,- Kč vystavíme Darovací smlouvu, kterou si mohou uplatnit v daňovém přiznání.

“Pomáhejte s námi” Děkujeme ❤️