Věříme, že ani Vám není lhostejné, jakým způsobem je postaráno o naše spoluobčany s tělesným či mentálním postižením. Věříme, že i Vám záleží na budoucnosti naší malé země uprostřed Evropy a trápí Vás „odliv“ našich talentovaných „mozků“ do zahraničí. To byl důvod vzniku nadačního fondu ČESKÝ MOZEK

Záleži jen na Vás, jestli se budete chtít stát členy Klubu přátel, Spojenci, Kmotry nadačního fondu ČESKÉHO MOZKU nebo jeho aktivními podporovateli či finančními dárci, sponzory.

Můžete různými způsoby podpořit Vámi vybraný „Projekt mladého vědce,“ nebo stávající či vznikající integrační centra.“ Můžete nás propagovat, podpořit dobrovolným benefičním vystoupením, přispět svým „darem“ do aukce kde dražíme předměty známých osobností, přispět do našich soutěží.

Můžete pomáhat nákupem výrobků označených logem nadačního fondu ČESKÝ MOZEK, nákupem karty ČESKÉHO MOZKU nebo se stát přímým finančním dárcem na konkrétně Vámi zvolenou akci, aktivitu, projekt, činnost nadačního fondu ČESKÝ MOZEK.

„Pomáhejme nejen srdcem, ale i rozumem.“

Podporovat ČESKÝ MOZEK, nadační fond můžete hned několika způsoby:

  • Podporou konkrétního projektu, dle Vašeho výběru
  • Zřízením trvalého příkazu ve prospěch nadačního fondu ČESKÝ MOZEK
  • Zasláním finančního daru na účet nadačního fondu ČESKÝ MOZEK
  • Zakoupením produktu označeného logem nadačního fondu ČESKÝ MOZEK
  • Uspořádáním sbírkové či benefiční akce
  • Stanete-li se nadačním partnery

Podpora PROJEKTŮ nadačního fondu ČESKÝ MOZEK

Raiffeisenbank 111 00 33 / 5500

Podpora ČINNOSTI nadačního fondu ČESKÝ MOZEK

Raiffeisenbank 111 00 33 / 5500 , variabilní symbol 0707

„Vaše podpora je pro nás i oceněním naší práce.“

„Děkujeme, že společně s námi pomáháte.“