Transparentní účet:  111 00 33 / 5500

♥ Transparentní účet:
111 00 33 / 5500

Jméno:

Magdalena Furová

Variabilní symbol:

2220095

Na financování výdajů spojených s péči o Magdalenku s hypoxicko-traumatickým poškozením mozku. 

Magdalenka Furová (6 let) byla velmi temperamentní divoká holčička, která ráda běhala,
tancovala a zpívala až do osudné chvíle. 7.8. 2019, kdy se s dětmi vydala na houby, v nepřehledném
úseku vběhla pod auto a dlouhých 14 dní v umělém spánku bojovala o život ve FNHK. Diagnóza
polytrauma, hypoxicko-traumatické poškození mozku, spastická kvadrupareza s převahou vlevo,
vigilní koma byla zdrcující. I přes nepříznivou prognózu se díky důkladné bazální stimulaci, 18
ponorům v hyperbarické komoře a intenzivní rehabilitaci v Hamzově léčebně Luže – Košumberk
probudila z komatu. Po absolvovaní dalších 3 intenzivních rehabilitačních pobytů (2x Hamzova
léčebna Luže – Košumberk, 1x slovenské lázně ADELI Piešťany), 1x měsíčně ambulantní
rehabilitace v Luži, podle které jedeme každodenní cvičení doma, se dost zlepšila. I když stále sama
nechodí ani nesedí dokáže se otočit z boku na bok i na břicho, s dopomocí se posadí, cvičí chůzi v
chodítku, pravou rukou podává hračky. Kvůli špatnému polykání má tracheostomii, proto nemůže
mluvit a jídlo s léky dostává do Pegu.

Díky logopedickému cvičení dokáže sníst pusou už půl přesnídávky.

Všemu rozumí a komunikace probíhá omezeně pomocí pyktogramů, nyní se učí s oční
lištou a počítačovým komunikačním programem, na který jsme od ÚP čekali ¾ roku. Protože
Majda má už 30kg je péče o ní velmi náročná (hygiena, přebalování, rehabilitace, pravidelné
odsávání, logopedické cvičení, cvičení jemné motoriky,…). Od září chodí na 4 hodiny denně do
první třídy v ZŠ speciální Neratov, kde se jí moc líbí.

Z počátku byla dost nemocná, tak jsme dle doporučení nasadili kozí kolostrum na imunitu.

Vzhledem ke coronavirové situaci jsme se dost báli a navštěvovali jen nejnutnější specialisty, protože dceru jen nachlazení vrací především v polykání dost zpět. Protože přes velkou dřinu jsou pokroky malé chceme 8.června podstoupit léčbu
kmenovými buňkami z pupečníkové krve na Slovensku cca 5000 euro a pak bychom měli nastoupit
na měsíční intenzivní rehabilitační pobyt do Hamzovy léčebny Luže – Košumberk, doufáme, že to
zas Majdu o kousek posune. Bohužel dle zkušeností jedna aplikace stačit nebude a vždy musí
následovat intenzivní rehabilitace, kdy pojišťovna platí jednu ročně a né všechny procedůry.

Dále řešíme speciální brýle, úpravu vozidla, přestavbu koupelny. Více se můžete dozvědět ve
facebookové skupině Magdalenka a její pokroky.

Účel sbírky: Léčba kmenovými buňkami a potřebné výdaje spojené s péči o Magdalenku

111 00 33 / 5500
Variabilní symbol 2220095
Raiffeisenbank

Konkrétní výše částky je zcela na vás a jde vždy na pomoc konkrétnímu dítěti.
Dárcům, kteří přispějí částkou nad 1 000,- Kč vystavíme Darovací smlouvu, kterou si mohou uplatnit v daňovém přiznání.

“Pomáhejte s námi” Děkujeme ❤️