Transparentní účet:  111 00 33 / 5500

♥ Transparentní účet:
111 00 33 / 5500

Jméno:

Tea Nováčková

Variabilní symbol:

2220091

Pomozme rodině malé Teušky zajistit potřebné finanční prostředky na zakoupení kompenzačních pomůcek a úhradu potřebných terapií.

Naše Teinka se narodila jako třetí holčička ke dvěma starším sestrám. Těhotenství i porod
byl bez problému, měli jsme ohromnou radost, všichni jsme byli nadšení z velké rodiny a
vůbec jsme si nepřipouštěli, že by se mohlo něco stát.

V půl roce se zastavil Teinčin psychomotorický vývoj, projevil se u ní strabismus a my
jsme začali cvičit vojtovu metodu s doměním, že se jedná o malé pozastavení ve vývoji.
Po krátkém čase jí byla diagnostikována psychomotircká retardace a hypotonie, což byl
pro nás obrovský šok.

Začalo kolečko neurologických vyšetření, která jsou velmi časově náročná. Během čekání
na výsledky vyšetření jsme se rozhodli dát do nápravy opravdu všechno. Rozvrhli jsme si
režim každodenního cvičení, jezdili jsme s Teinkou na měsíční intenzivní fyzioterapie,
zjišťovali účinky různých výživových doplňků, zkoušeli jsme různé celostní přístupy a
doufali, že se vše spraví. V Teinčiných dvou a půl letech, po návratu z letní dovolené, nás
doma na stole čekal dopis z genetického vyšetření. Teince byl diagnostikován Rettův
syndrom. Vážné genetické onemocnění, které souvisí s pozastaveným psychomotorickým
vývojem a spolu s ním se u Teinky projevila i epilepsie.

Na Rettův syndrom není v současné době žádná léčba. Jediná cesta pro nás je
každodenní cvičení a terapie, které Teince pomohou udržet její tělíčko v kondici a v
dlouhodobém horizontu se díky němu může dostavit i zlepšení na některých úrovních.
Teinka se samostatně nepohybuje a verbálně nekomunikuje, věnujeme se každodennímu
cvičení vojtovy metody, chodíme na kraniosakrální terapie, využíváme spolupráce se
střediskem Pontis a spolupracujeme s Ranou péčí v souvislosti s její aktivizací a prací s
očními vadami. Absolvovali jsme terapie v Dětské léčebně pohybových poruch v
Boskovicích a chystáme se do neurorehabilitační kliniky v Klimkovicích . Teinka také
absolvovala fyzioterapeutické terapie v neurorehabilitačním středisku Axon a
neurosenzorickém středisku Verhoul ISNA-MSE v Ostravě, které jsou velmi finančně
náročné a kam bychom se opět rádi vrátili.

Finanční pomoc z nadací a sbírek je ohromnou pomocí pro rodiny jako je naše. Je úžasné,
kolik možností existuje v současné době ve formě zdravotních pomůcek a terapií, které
dokážou velmi zkvalitnit život při zdravotních problémech. Ovšem jsou velmi finančně
náročné a bez finanční pomoci nedostupné. Jsme velmi vděční za každou pomoc, která
nám pomůže zvládat každodenní život.

Účel sbírky: terapie a pořízení kompenzačních pomůcek

111 00 33 / 5500
Variabilní symbol 2220091
Raiffeisenbank

Konkrétní výše částky je zcela na vás a jde vždy na pomoc konkrétnímu dítěti.
Dárcům, kteří přispějí částkou nad 1 000,- Kč vystavíme Darovací smlouvu, kterou si mohou uplatnit v daňovém přiznání.

“Pomáhejte s námi” Děkujeme ❤️