Transparentní účet:  111 00 33 / 5500

♥ Transparentní účet:
111 00 33 / 5500

Jméno:

Světlana Jozefčáková

Variabilní symbol:

SBÍRKA UKONČENA

Nadační fond ČESKÝ MOZEK podpořil skvělou a obětavou babičku a její rodinu, která se ocitla v nelehké životní situaci.

S lítostí oznamujeme, že paní Světlana Jozefčáková (52 let), kterou jsme společně s Vámi podporovali v boji s její těžkou nemocí, svůj boj prohrála.  Vybraná částka 13.220,- Kč byla předána rodině. Tímto bychom chtěli vyjádřit hlubokou upřímnou soustrast. 

Příběh paní Světlany si můžete připomenout:

Není to ještě tak dávno, co se starala o svou handicapovanou vnučku Haničku (9 let). Chtěla tím pomoci své dceři a tak si ji vzala do pěstounské péče. S velkým úsilím a hlavně láskou se jí podřídila, jezdila s ní dvakrát ročně do lázní a několikrát do roka podstupovala neurorehabilitační pobyty na soukromých klinikách. Starala se o zajištění veškerých darů potřebných pro zkvalitnění života milované Haničky.

Život k ní byl velice krutý a při „relativně „ banální operaci ji byla zjištěna rakovina slinivky a jícnu.

Světlance už nezbývalo moc času ani energie na boj s tak zákeřnou nemocí. Veškeré nasbírané finanční prostředky byly odeslány rodině na úhradu základních životních potřeb, živobytí a dalších potřeb spojených s nemocí.

Za veškerou pomoc ze srdce děkují přátelé z lázní a dcery s rodinou. Souhlas se zpracováním osobních údajů byl vystaven vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu nejmladší dcerou p. Světlanou Šimonovou.

Vaší pomoci si velice vážíme.

Účel sbírky: Pokrytí nákladů základních životních potřeb a ostatních potřeb spojených s léčbou

111 00 33 / 5500
Raiffeisenbank

Konkrétní výše částky je zcela na vás a jde vždy na pomoc konkrétnímu klientovi.
Dárcům, kteří přispějí částkou nad 1 000,- Kč vystavíme Darovací smlouvu, kterou si mohou uplatnit v daňovém přiznání.

“Pomáhejte s námi” Děkujeme ❤️