Transparentní účet:  111 00 33 / 5500

♥ Transparentní účet:
111 00 33 / 5500

ADOPCE A SPONZORSTVÍ

Adopce na dálku – možnost podpory dětí a dospělých se speciálními potřebami.

Adoptovat či sponzorovat můžete jakékoliv dítě se speciální potřebou ze seznamu. Každé dítě může mít libovolný počet adoptivních rodičů nebo sponzorů.

 

ADOPCE je podpora pevně stanovenou roční částkou 6000 Kč.

SPONZORSTVÍ je podpora libovolnou částkou od 100 Kč.

 

Způsob platby: Složenkou, QR kódem, Bezhotovostně převodem na účet, uvedený u každého dítěte v příběhu, včetně variabilního symbolu. Pro správné přiřazení platby je nutné poukázat dar z účtu, který je vedený na stejné jméno, jako je jméno uvedené v přihlášce. Pokud posíláte z jiného účtu, napište do zprávy pro příjemce Vaše jméno a příjmení co máte uvedené v přihlášce.

Informace

  • Každé dítě má své potřeby a jsou u každého odlišné. Roční příspěvek je odvozený od ročních nákladů na rehabilitace, zdravotní pomůcky a na další péči o dané dítě. Pokud se chcete stát adoptivním rodičem, je nutné zaplatit roční příspěvek. Po uhrazení ročního příspěvku získáte certifikát. 
  • Sponzorem se může stát každý, kdo zaplatí částku minimálně 100 Kč na kterékoli dítě v příběhu dětí.
  • Sponzorství i adopce probíhají formou dobrovolného sponzorského daru.
  • Doba trvání adopce je 12 měsíců od data přijetí platby.
  • Dar je daňově odečitatelnou položkou a na přání vám rádi vystavíme potvrzení pro finanční úřad.
  • V průběhu roku může dojít z osobních důvodů ke krátkodobému či trvalému ukončení příběhu dítěte.  V případě ukončení příběhu dítěte, bude adoptivní rodič či sponzor na tuto skutečnost následně upozorněn prostřednictvím kontaktního e-mailu či adresy, a současně mu bude nabídnuta změna adoptovaného či sponzorovaného dítěte.
  • Jména sponzorů a adoptivních rodičů dětí, jsou umístěna v seznamu u příběhu konkrétního dítěte.