Transparentní účet:  111 00 33 / 5500

♥ Transparentní účet:
111 00 33 / 5500

 

Vítejte na stránkách nadačního fondu ČESKÝ MOZEK

„Pomáhejme nejen srdcem, ale také s rozumem.“

Nadační fond ČESKÝ MOZEK od vzniku 2010 podporuje zejména rozvoj ve vědě, lékařství a vzdělávání.

PROJEKT ČESKÉ SRDCE finančně podporuje vážně nemocné děti a dospělé, pečující osoby, podporuje neziskové organizace poskytující asistenční, odlehčovací služby a ozdravné pobyty, a také podporuje lidi, kteří se dostali do tíživé situace a potřebují pomoc. 

Cílem je propojení konkrétních příběhů a potřeb dětí a rodičů s cílenou finanční pomocí. I když se jednotlivé potřeby dětí můžou lišit, společně jim můžeme pomoci tam, kde to nejvíc potřebují. Ať už se jedná o financování nákladných terapií, zdravotních pomůcek nebo jiných činností spojených s péčí o děti.

Darujte a pomáhejte srdcem je projekt zaměřený na vedení a správu charitativních aukcí, které probíhají na sociální síti Facebook a aukčním portálu Aukro.

 

Díky nadačnímu fondu ČESKÝ MOZEK se snažíme s vaší pomocí pomáhat plnit sny a přání tam, kde je to zapotřebí. Mohou to být sny vedoucí k prvním krokům k samostatnosti, k získání potřebných finančních prostředků na pořízení kompenzačních či jiných pomůcek ke zkvalitnění života rodin, jejich cesta je běh na dlouhou trať.

„Půjdete do toho s námi?“

Pomozte nám společně podpořit věci, které mají smysl a tou nejkrásnější odměnou pro nás všechny bude nejen dětský úsměv.

Věříme, že projekt ČESKÉ SRDCE pomůže všem, kteří potřebují pomoci s financováním nejen potřebné intenzivní rehabilitace, jež není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, ale veškerých jiných potřeb žadatele.

Jak můžete pomoci

 

Věříme, že ani Vám není lhostejné, jakým způsobem je postaráno o naše spoluobčany s tělesným či mentálním postižením, pečující osoby a další, kteří potřebují pomoc.

 

Podporovat ČESKÝ MOZEK, nadační fond můžete hned několika způsoby:

  • Podporou konkrétního projektu, dle Vašeho výběru
  • Zřízením trvalého příkazu ve prospěch nadačního fondu ČESKÝ MOZEK
  • Zasláním finančního daru na účet nadačního fondu ČESKÝ MOZEK
  • Darem do aukce kde dražíme darované předměty ve prospěch dětí, které najdete v sekci „Příběhy klientů“
  • Pokud chcete přispět konkrétnímu dítěti, nezapomeňte při platbě uvést jeho/její VARIABILNÍ SYMBOL.
  • Zakoupením produktu označeného logem ČESKÝ MOZEK nebo ČESKÉ SRDCE
  • Uspořádáním sbírkové či benefiční akce
  • Stanete-li se nadačním partnery

Pokud se Vám líbí, co děláme,  můžete podpořit i naši činnost:

Raiffeisenbank 111 00 33 / 5500, variabilní symbol 0707 

“Vaše podpora je pro nás i oceněním naší práce.”

Můžete podpořit i pomocí QR kódu, kde výše částky je zcela na Vás.

“Děkujeme, že společně s námi pomáháte.”

Děkujeme Raiffeisen Bank za vedení nadačního účtu a za transparentní účty pro naše klienty, které jsou osvobozené od všech poplatků.

Speciální poděkování patří všem individuálním dárcům, kteří nám pravidelně či nárazově posílají finanční podporu na účet.  Děkujeme!

Podporovatelé našich klientů

Vážíme si podpory našich partnerů a spřátelených organizací. Děkujeme!

Armandi production