Transparentní účet:  111 00 33 / 5500

♥ Transparentní účet:
111 00 33 / 5500

Jméno:

Gabriela Šašková

Variabilní symbol:

2020017

Maminka Jana nám dovolila nahlédnout do jejich životního příběhu, kde největším přáním celé rodiny je pomoci malé Gábince žít plnohodnotný a šťastný život.

Gábinka se narodila jako vytoužené děťátko a nic nenasvědčovalo tomu, že bychom se pozastavovali nad tím, že by bylo něco v nepořádku.

Již od raného dětství musela Gábinka cvičit tzv. „Vojtovu metodu“, a to z důvodu, že stáčela hlavičku na jednu stranu. Tomu jsme nekladly žádné obavy, neboť je to u většiny miminek podobné. Cvičení Gábinka zvládala dobře a zanedlouho byla na úrovni svých vrstevníku.

První zlom přišel ve školkovém věku, kdy při nástupu do mateřinky vyhledávala spíše společnost dospělých osob, než-li dětí v jejím věku. Měla potřebu se jich dotýkat, hladit, naslouchat jim. To se mi jako matce nezdálo a tak jsem na to upozornila našeho pediatra a začali jsme navštěvovat různé odborné ambulance.

Neustále jsme byly vystaveni tomu, že si Gábinka stěžuje na „bludy“, které všude vidí a které jí pronásledují. Z počátku jsme nabývali vědomí, že jsou to jen nějaké představy, které si „vymýšlí“, ale když tyto „představy“ přetrvávaly, obrátili jsme se na dětského psychiatra.

V tu chvíli jsme si mysleli, že se nám zhroutil cely svět a cítili jsme se na úplném dnu. Výrok, na který nebyl nikdo připraven. „Je nám líto, ale Vaše holčička trpí autismem. Takový byl verdikt odborníků.

Jako člověk neznalý, jsem nevěděla s manželem co dělat. Jak se chovat? Jak ke Gábince přistupovat, abychom jí nestresovali ještě více? Otázky, na které nám nebyl nikdo schopen dát odpověď. Věděli jsme, že lidé s autismem jsou, ale ani v koutku duše nás nenapadlo, že by to mohlo postihnout i naši rodinu. S přirůstajícím věkem to bylo stále těžší se s tím poprat.

Gábinka s nástupem do ZŠ začala trpět psychosomatickými obtížemi, a tak jsme se snažili vyhledat školu, kde jí bude dobře a zároveň kde nebude „zaostávat“.

Rádi bychom jako rodiče Gábinku podpořili speciálními terapiemi pro děti s autismem, terapií na rozvoj jazykových schopností a dovedností (speciální logopedie i pro autistické děti) na Klinice Armandi Therapy Clinic, ergoterapiemi a dalšími podpůrnými terapiemi, které bohužel nejsou hrazeny z veřejného pojištění a v množství terapií, které by byly pro Gábinku vhodné, není v naších možnostech je pokrýt z vlastních zdrojů, proto se obracíme s žádostí o pomoc na Vás.

Děkujeme za jakýkoli dar, který může naší Gábinku posunout a žít plnohodnotný život beze strachu.

S úctou,

Rodina Šaškova

Účel sbírky: Rozvoj jazykových schopností a dovedností, ergoterapie na klinice ATC

111 00 33 / 5500
Variabilní symbol 2020017
Raiffeisenbank

Konkrétní výše částky je zcela na vás a jde vždy na pomoc konkrétnímu dítěti.
Dárcům, kteří přispějí částkou nad 1 000,- Kč vystavíme Darovací smlouvu, kterou si mohou uplatnit v daňovém přiznání.

“Pomáhejte s námi” Děkujeme ❤️