Transparentní účet:  111 00 33 / 5500

♥ Transparentní účet:
111 00 33 / 5500

Jméno:

Ema Hošková

Variabilní symbol:

2020026

Naděje pro malou bojovnici Emičku, která se díky intenzivnímu cvičení na specializovaných klinikách nepřestává hýbat.

jmenuji se Eliška a jsem maminkou báječné dcery Emičky , o kterou musím pečovat 24 hodin denně.

Rádi bychom Vás jménem naší dcerky Emičky Hoškové požádali o pomoc s financování speciálních neurorehabilitací, které by potřebovala minimálně 4x do roka, ale bohužel nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Velkou finanční zátěž pociťujeme též i s ubytováním při terapiích, jelikož v místě našeho bydliště
takové terapie nemáme, tak jezdíme a podstupujeme je převážně v Praze. Jelikož jsme s Emičkou dá se říci na počátku našeho boje, je velice pravděpodobné, že budeme v budoucnosti kromě rehabilitací potřebovat velké množství nejrůznějších kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, které většinou také nejsou hrazeny
pojišťovnami.

Emička se bohužel potýká s onemocněním zvané Pelizaeus – Merzbacher syndrom, v důsledku kterého trpí řadou obtíží. Jednou z největších jsou momentálně obtíže s příjmem potravy, kvůli kterým děvčátko také trápí silným refluxem, špatně prospívá a musí být dokrmována nutridrinky. Nikdo zatím přesně neví, jak se bude zdravotní situace Emičky vyvíjet, nejspíše jí ale v budoucnu bude čekat rozsáhlá operace.

V současné době dcerka moc neprospívá, zřejmě vzhledem k základnímu onemocnění. Je vývojově značně opožděná neudrží ani hlavičku, ale má radost ze života, jak jí to její stav dovolí. Abychom zkvalitnili Emiččin život a udrželi ji s námi na světě co nejdéle, potřebujeme s ní pravidelně rehabilitovat.

Teď se nacházíme bohužel v situaci, kdy už na to finančně nestačíme. Rozhodli jsme se proto zkusit své štěstí a požádat Vás o pomoci, která je pro nás nadějí, že se Emička nepřestane hýbat.

Účel sbírky: Terapie na neuroklinice Armandi a pořízení rehabilitačních pomůcek

111 00 33 / 5500
Variabilní symbol 2020026
Raiffeisenbank

Konkrétní výše částky je zcela na vás a jde vždy na pomoc konkrétnímu dítěti.
Dárcům, kteří přispějí částkou nad 1 000,- Kč vystavíme Darovací smlouvu, kterou si mohou uplatnit v daňovém přiznání.

“Pomáhejte s námi” Děkujeme ❤️