Transparentní účet:  111 00 33 / 5500

♥ Transparentní účet:
111 00 33 / 5500

Jméno:

Klárka Boháčová

Variabilní symbol:

2120074

Usnadněme Klárce cestování.

Klárka je čtrnáctiletá slečna s těžkou diagnózou Dětské mozkové obrny. Její postižení je hluboké -mentální i tělesné, vzniklé při zdlouhavém porodu. Klárka je velký smíšek, reaguje velice pozitivně, cítí se dobře ve všech emočně podbarvených aktivitách. Vzhledem k závažnosti postižení je plně závislá na 24hodinové péči zodpovědné dospělé osoby. Péče o ni je velmi náročná a specifická, využívá polohovací lůžko, přijímá pouze mixovanou stravu, a je specifickým způsobem krmená.

Klárka navštěvuje sociální službu Centra Kaňka a je žákyní speciální ZŠ – využívá individuální formu vzdělávání. V době, kdy maminka dochází do práce má Klárka zajištěnou péči v naší škole, sociálních službách, nebo u babičky.

Finanční dar by nám umožnil pořízení automobilu, který by nám vše usnadnil. 

Děkujeme za pomoc,  Klárka s rodinou

Účel sbírky: Pořízaní automobilu

Variabilní symbol 2120074
Raiffeisenbank

Konkrétní výše částky je zcela na vás a jde vždy na pomoc konkrétnímu dítěti.
Dárcům, kteří přispějí částkou nad 1 000,- Kč vystavíme Darovací smlouvu, kterou si mohou uplatnit v daňovém přiznání.

“Pomáhejte s námi” Děkujeme ❤️