Transparentní účet:  111 00 33 / 5500

♥ Transparentní účet:
111 00 33 / 5500

Jméno:

Dominik Cejnar

Variabilní symbol:

2120077

Pomozme Dominikovi zajistit plnohodnotný život, podpořit jeho rozvoj a zařadit ho do běžného dětského života.

Náš syn Domča se narodil jako zdravé miminko, ale po třech měsících života mu osud nepřál a začaly se objevovat první komplikace. Špatně zvedal hlavičku a zjistila se i Hemiparézu levé ručičky. Bylo nezbytně nutné denně cvičit Vojtovu metodu. V sedmi měsících se dostal do nemocnice kvůli vysokým horečkám a febrilním křečím. Lékaři nám sdělili, že jeho zdravotní stav je velmi vážný. Domčovi se vytvořil otok na mozku, při kterém došlo k jeho závažnému poškození a byl převezen na JIP FN HK, kde probíhalo podrobné vyšetření.

Nevratné diagnózy byly vyřčeny: Dětská mozková obrna, nevyvinutá část mozku zvaná NEUROHYPOFÝZA, Centrální diabetes insipidus, Centrální hypotyreóza, Hyponatremie, Hypotalamická obezita, Konvergentní konkomitantní strabismus. Během jeho života bohužel diagnózy přibývaly.

Domča oslavil nedávno 8 let a v jeho věku nemluví, neleze, nechodí a je odkázán na invalidní vozík. Jediný pohyb, který dokáže je posadit se a válet sudy. Díky neurorehabilitaci se učí dostat do polohy na čtyři, snad se mu jednou povede i lézt po čtyřech. Navzdory těžkému osudu se snažíme Domčovi zajistit plnohodnotný život pro jeho rozvoj a zařadit ho do běžného dětského života. K tomu nám pomáhají intenzivní rehabilitace a kompenzační pomůcky. Každý I sebemenší pokrok, který Domča zvládne, je pro něj velká šance se osamostatnit a prožít lepší život. 

Pavlína a Jirka, rodiče malého Dominika.

Účel sbírky: Potřebné intenzivní rehabilitace

111 00 33 / 5500
Variabilní symbol 2120053
Raiffeisenbank

Konkrétní výše částky je zcela na vás a jde vždy na pomoc konkrétnímu dítěti.
Dárcům, kteří přispějí částkou nad 1 000,- Kč vystavíme Darovací smlouvu, kterou si mohou uplatnit v daňovém přiznání.

“Pomáhejte s námi” Děkujeme ❤️