Transparentní účet:  111 00 33 / 5500

♥ Transparentní účet:
111 00 33 / 5500

Jméno:

 Matěj Ščibran

Variabilní symbol:

2220102

Pomozme mamince Matěje získat dostatek finančních prostředků na výcvik Feldenkraisovy metody, aby mohli intenzivně cvičit též i v domácím prostředí.

Náš syn Matěj je nejstarší ze tří bratrů. Narodil se předčasně ve 34. týdnu, a po porodu se u něj objevily problémy s dýcháním. Nedostatečný přísun kyslíku do mozku a sepse, kterou prodělal během pobytu na neonatalogickém oddělení, pak měly za následek jeho další zdravotní problémy a opoždění ve vývoji. V necelém roce mu byla diagnostikována dětská mozková obrna ve formě spastické kvadruparézy. Později se přidala také epilepsie a těžká porucha zrakového vnímání.
Mozková obrna, kterou Matěj trpí, se projevuje silnou spasticitou, tedy zvýšeným svalovým napětím ve všech čtyřech končetinách. Právě proto je nezbytné se spasticitou pracovat a snažit se o její zmírnění. Celý Matějův život se točí kolem prohlídek, rehabilitací a cvičení – od Vojtovy metody přes metodu Bobath, až po neurorehabilitační koncept s oblečkem TheraSuit. Díky výše zmiňovanému už dosáhl velkých pokroků – přetáčí se na břicho a zpět, zvedá se na všechny čtyři, dokáže se doplazit za hračkou… Lepší se také jemná motorika a je schopen si za určité podpory v sedě nebo v kleku samostatně hrát. Úspěchy mu dělají velkou radost, a motivují ho k další práci. Zatím však není schopen sám sedět, natožpak dělat samostatně první krůčky. Naději vidíme, mimo jiné, v intenzivních neurorehabilitačních terapiích, na něž dojíždíme minimálně 3x do roka, a v pravidelných lekcích Feldenkraisovy metody. Jsou ale velmi finančně nákladné, pojišťovny je téměř nehradí.
Konkrétně teď potřebujeme finance na čtyřletý výcvik Feldenkraisovy metody v Praze, nebo pravidelné individuální lekce Feldenkraise.
Feldenkraisova metoda používá pohyb jako prostředek k učení a k funkčnímu uvědomování si sebe sama ve vztahu k okolnímu prostředí. Toto originální cvičení se zaměřuje na rozvíjení všech důležitých životních funkcí, tělesných i duševních. Matěj se díky tomuto cvičení učí lépe koordinovat své pohyby v přímé souvislosti se svým chováním a vnímáním. Vše, co děláme, je prováděno velice pomalu, nachází si tak lépe svoji cestu k tomu, aby si sám mohl sednout, dolézt si kam potřebuje, a k tomu, aby se později mohl i zvednout a chodit. Začíná lépe poznávat své tělo a souvislosti s jeho pohybem, jaké časti těla při daném pohybu zapojuje, co mu pomáhá, a co naopak ne. Rozhodla jsem se proto se co nejvíce zapojit do výcviku a přihlásit se na něj, je již umožněn i pro rodiče handicapovaných dětí. Výcvik intenzivně probíhá 4x do roka (od 31.10.2022 do června roku 2026) a věřím, že díky němu budu moci s Matějem tak pravidelně cvičit doma i já.

 

 

Účel sbírky: Feldenkraisova metoda a intenzivní neurorehabilitace

111 00 33 / 5500
Variabilní symbol 2220102
Raiffeisenbank

Konkrétní výše částky je zcela na vás a jde vždy na pomoc konkrétnímu dítěti.
Dárcům, kteří přispějí částkou nad 1 000,- Kč vystavíme Darovací smlouvu, kterou si mohou uplatnit v daňovém přiznání.

“Pomáhejte s námi” Děkujeme ❤️