Transparentní účet:  111 00 33 / 5500

♥ Transparentní účet:
111 00 33 / 5500

Charitativní aukce

Přátelé a příznivci aukcí s cílem pomoci, vítáme Vás na aukční stránce Darujte a pomáhejte ♥️.
Nadační fond ČESKÝ MOZEK pořádá charitativní aukce jejichž výtěžek je určen na pomoc konkrétnímu dítěti. 👶🏼
Z transparentního účtu se poté hradí rehabilitace, zdravotní pomůcky či jiné potřeby.
Každý návštěvník si může vybrat projekt (klienta), které chce podpořit, nebo se připojit do pomoci všem ☺️
Všechny finanční prostředky z aukcí směřujeme nejen na individuální potřeby dětí, ale i na pomoc rehabilitačních a dobrovolnických center, na volnočasové aktivity pro děti se speciálními potřebami, na vzdělávací zařízení pro osoby se speciálními potřebami, osobní asistence a jiné.
Pokud byste se chtěli zapojit a pomoci i Vy, prosíme o chvíli vašeho času a věnování jakéhokoliv předmětu (hračky, knihy, oblečení, didaktické pomůcky,elektronika…), služby či poukazu do aktuální aukce.
I vy sami se můžete zúčastnit a vydražit tak dárek pro sebe nebo své blízké.
Budeme moc rádi i za pouhé sdílení na sociálních sítí jednotlivých aukcí. 
Vyvolávací cenu si stanovuje vkládající dle svého uvážení.☺️
Fotografie daru do aukce prosím vložte do aktuálního příslušného alba.
PODOBA VLOŽENÉHO POPISU K AUKCI BY MĚLA VYPADAT NÁSLEDOVNĚ:
Do aukce pro (jméno projektu na koho aukce je vyhlášena) věnuji PŘEDMĚT(malý popis dražené věci)
Vyvolávací cena je XXX Kč.
Náklady na dopravu si hradí výherce (pokud není stanoveno jinak).😉
Dárcům, kteří přispějí finančním darem na transparentní účet, je možné vystavit darovací smlouvu na základě které je možné uplatnit daňové zvýhodnění:
Fyzické osoby – od základu daně lze odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze základu daně. (§ 15 odst. 5 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu)
Právnické osoby – od základu daně, sníženého dle § 34 zák. o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2.000,- Kč. V úhrnu lze odčíst maximálně 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. (§ 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb.- zákon o daních z příjmu).