ČESKÝ MOZEK, nadační fond, se stal hrdým sponzorem soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže, kterou již posedmnácté pořádala Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o.s. Záštitu nad posledním ročníkem převzal předseda Akademie věd České republiky Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c.

aktualita_mladym_vedcum

Cílem této soutěže je podněcovat talentované středoškoláky prostřednictvím řešení konkrétních vědeckých a technických projektů k odhalování a rozvíjení tvůrčích schopností a schopnosti svoji práci prezentovat odborné i široké veřejnosti. Současně chceme napomáhat vyhledávání talentů v oblasti vědy a techniky a zpřístupňovat jim vědecká a výzkumná pracoviště i laboratoře vysokých škol, a také jim umožnit další odborný růst formou účasti na specializovaných aktivitách v ČR i zajišťováním individuální i kolektivní účasti na odborných akcích v zahraničí.

V průběhu března 2010 proběhla jednotlivá regionální kola v Pardubicích, Příbrami a v Brně, a vítězové těchto kol se mohli těšit na finále, které proběhlo 6. a 7. května 2010 v Praze na půdě Akademie věd České republiky.

Dne 6. května se pak v budově Akademie věd na Národní třídě v Praze konala prezentace 35 vybraných vědeckých projektů. Každý z nich měl svůj vlastní prezentační box, kde bylo možno nejen získat informace ozadání a řešení daného projektu v písemné podobě, ale hlavně byli přítomni samotní studenti – řešitelé, takže bylo možno s nimi diskutovat o jejich práci, získat od nich informace o jejich motivaci, překážkách, které museli při řešení překonávat, i jejich interpretaci výsledků či jejich využití v praxi.

Toho samozřejmě využil tým ČESKÉHO MOZKU, který celkem několik hodin hovořil se všemi účastníky finálového kola o jejich projektech. Někteří z nich se účastnili již předchozích ročníků, pro jiné to byla premiéra, ale u všech bylo vidět, že do své vědecké práce dávají opravdu nejen hlavu, ale i srdce. Díky rozmanitosti projektů si každý mohl najít svého favorita či téma jemu blízké, ať už to byla oblast humanitní, přírodovědná nebo čistě technická. Bylo zkrátka z čeho vybírat.

Poté, co si naši zástupci promluvili se všemi účastníky finále, ČESKÝ MOZEK vyhodnotil své „favority“ – projekty, které nás nejvíce zaujaly, a to jak svým tématem, tak také i tím, jak byli jednotliví mladí vědci schopni svůj projekt odprezentovat zájemcům z řad odborné věrejnosti i naprostých laiků. Vždyť i tato schopnost „prodat“ svoji myšlenku často rozhoduje o tom, zda bude mít úspěch, nebo upadne v zapomnění…

Následující den, 7. května 2010, již došlo na vyhlašování vítězů. Zástupci ČESKÉHO MOZKU byli samozřejmě přítomni, a po zahájení slavnostní příležitosti, kdy úvodní slovo pronesl ředitel AMAVETu Ing. Stanislav Medřický, CSc., již došlo na předávání diplomů i věcných cen.

A zde už je seznam vítězných projeků podle ČESKÉHO MOZKU:

Filip Naiser z Gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli za projekt Eye-Controlled Cursor

Cílem projektu bylo umožnit zcela nepohyblivým osobám ovládat počítač očima. Program je navržený tak, aby dokázal za pomoci webkamery snímající oko rozlišovat směry pohybů a následně obsluhovat virtuální klávesnici a mrknutím oka potvrzovat jednotlivé znaky.

Tento projekt zároveň obdržel i Ocenění za způsob prezentace projektu.

Martin Jedelský, Pavel Winkler, Leoš Svoboda ze Střední školy aplikované kybernetiky v Hradci Králové za projekt Staré mapy

Cílem projektu bylo dát zájemcům možnost poznat, jak se v minulosti vyvíjelo jejich město, a to pomocí programu, který prokládá dnešní mapy měst se starými mapami. Jde o vytváření nových mapových vrstev, mezi kterými je možné se dále pohybovat a přepínat mezi nimi, a tak pohybem v časové ose sledovat vývoj jednotlivých měst.

Tento projekt zároveň obdržel i Ocenění za způsob prezentace projektu.

Martin Saida ze SPŠ a VOŠ technické v Brně za projekt Pásový podvozek

Práce byla zaměřena na návrh a konstrukční řešení dálkově ovládaného pásového modelu, který je schopen překonat i těžší terén a uvézt dostatečnou užitečnou hmotnost, to vše s důrazem na jednoduchost, malou pořizovací cenu a na vzhled.

Erik Solař ze SPŠ Strojnické ve Vsetíně za projekt Konstrukce a aerodynamické řešení modelu letadel

Cílem byla koncepce modelu letounu (samonosný středoplošník se šípovými křídly a pohonnou jedntkou umístěnou v odtokové hraně křídla) s požadavkem zlepšení podélné stability z důvodu možnosti letu s velkým úhlem náběhu a od toho se odvíjející minimální letová rychlost.

Jitka Baudyshová, Drahomír Dvorský z Gymnázia Dvůr Králové za projekt Vybrané chemické experimenty a jejich aplikace ve výukové a mimovýukové činnosti

Cílem práce bylo vytvoření databáze chemických pokusů pro učitele, žáky a studenty, vedoucí zájmových kroužků, vhodných pro výuku..

Tento projekt zároveň obdržel i Ocenění za způsob prezentace projektu.

Anežka Kopecká z Gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli za projekt Dětské srdce

Projekt byl zaměřen na porovnání života dětí s vrozenou srdeční vadou, s životem dětí zdravých. Cílem bylo zjistit, jaký vliv má srdeční vada na jejich reálný život, jak ovlivňuje život jejich rodiny ve věcech jako je chození do školky, začlenění do kolektivu apod.

Tomáš Paseka z Prvního soukromého jazykového gymnázia v Hradci Králové za projekt Souhrn gramatiky paštúnského jazyka

Cílem projektu bylo vytvořit první česky psaný souhrn gramatiky paštúnského jazyka, který by kromě popisu gramatiky s názornými příklady daných jevů obsahoval rovněž popis fonetiky a písma a který by porovnal fonetické a gramatické podobnosti či odlišnosti paštúnštiny s dalšími indo-íránskými jazyky.

Tento projekt zároveň obdržel i Ocenění za způsob prezentace projektu.

Kromě mladých vědců oceněných nadačním fondem ČESKÝ MOZEK dále probíhalo vyhlášení vítězných projektů podle posouzení odborné komise, jak se při finále této soutěže stalo již tradicí. A protože jedním z cílů tohoto programu je i umožnit účastníkům další odborný růst díky účasti na speciálních programech, mohli se vítězové těšit na účast na celosvětově největší a nejprestižnější soutěži INTEL ISEF 2011 v Los Angeles v Kalifornii, USA.

Na závěr bychom rádi touto cestou poděkovali Ing. Stanislavu Medřickému, CSc. za možnost podílet se na podpoře vědy a výzkumu u mladé generace v České republice a napomáhat tak nastupujícím vědcům v jejich rozvoji, aby naše země mohla mít prospěch z jejich úspěchů. Děkujeme všem, kteří prostřednictvím podpory nadačního fodu ČESKÝ MOZEK přispěli na toto mládí, které má všechny předpoklady stát se vyslanci ČR ve světě vědy. Těšíme se na další ročník a další prospěšné projekty. Zůstaňte s námi a pomáhejme společně!