Nadační fond ČESKÝ MOZEK vyhlašuje ,,první ročník,, o ČESKÝ MOZEK ROKU 2012. Ocenění jednotlivých kategorií proběhne na podzim v pražském paláci Žofín.

OCENĚNÍ ČESKÉHO MOZKU 2012

1. kategorie

 • ocenění a vyhlášení ceny MENSY ČR na základě doporučení odborné poroty, MENSY ČR a výsledků letošního ročníku Logické olympiády 2011 organizované MENSOU ČR a podporované nadačním fondem ČESkÝ MOZEK
 • vyhlášení podmínek účasti v této kategorii pro realizaci 1. ročníku cena ČESKÉHO MOZKU 2012

2. kategorie

 • ocenění a vyhlášení nejlepšího projektu v rámci podpory center pro tělesně a mentálně postižené občany, pedagogických, rehabilitačních, fyzioterapeutických a jiných zařízení
 • vyhlášení podmínek účasti dobrovolníků pro realizaci 1. ročníku cena ČESKÉHO MOZKU 2012 a výzva k finanční podpoře stávajících a vzniku nových denních center, pedagogických, rehabilitačních, fyzioterapeutických a jiných zařízení

3. kategorie

 • ocenění a vyhlášení nejlepší organizace nebo dobrovolníka, kteří zdrama poskytují služby nebo pomoc pro nemocné, seniory, děti nebo tělesně a mentálně postižené občany
 • vyhlášení podmínek účasti dobrovolníků pro realizaci 1. ročníku cena ČESKÉHO MOZKU 2012

4. kategorie

 • ocenění a vyhlášení nejlepšího provozního centra v ČR
 • vyhlášení podmínek účasti pro realizaci 1. ročníku cena ČESKÉHO MOZKU 2012 a výzva k finanční podpoře stávajících a vzniku nových denních center pro tělesně a mentálně postižené občany

ČESKÝ MOZEK ROKU 2012

1. kategorie

 • vyhlášení nejlepšího vědce do 40 let
 • vyhlášení podmínek účasti v této kategorii pro realizaci 1. ročníku cena ČESKÉHO MOZKU 2012

2. kategorie

 • vyhlášení nejlepšího autora vědeckých odborných publikací českých vědců a techniků
 • vyhlášení podmínek účasti této kategorie pro realizaci 1. ročníku cena ČESKÉHO MOZKU 2012

3. kategorie

 • vyhlášení nejlepší vědecké organizace, spolku a veděckých týmů
 • vyhlášení podmínek účasti v této kategorii pro realizaci 1. ročníku cena ČESKÉHO MOZKU 2012

OBJEV ČESKÉHO MOZKU 2012

 • vyhlášení ceny nadačního fondu ČESKÝ MOZEK pro nejlepší vědecký objev roku 2011
 • vyhlášení podmínek účasti v této kategorii pro realizaci 1. ročníku cena ČESKÉHO MOZKU 2012