Nová studie odhalila, že ženy, které pravidelně cvičí jógu, mají v krvi sníženou hladinu látky, která se podílí na vzniku zánětů v těle. Ty mají přímý vliv na choroby srdce, mrtvici i cukrovku.

Látkou, která má přímý vliv na tvorbu zánětů v těle, je cytokin interleukin-6 (IL-6). Interleukiny jsou proteiny, které se podílejí na regulaci imunitních dějů. Jejich název vznikl po zjištění, že jsou produkovány převážně bílými krvinkami (leukocyty). Některé z nich, včetně IL-6, mají silně prozánětlivý účinek (podporují rozvoj zánětu), jsou tedy důležitou součástí zánětlivé odpovědi těla. Důležité je ovšem zjištění, že hrají roli i u srdečních chorob, mrtvice, diabetu II. typu a dalších na věk vázaných chorob. Vědci se tudíž domnívají, že jejich redukce v těle může mít krátkodobý i dlouhodobý zdravotní přínos.

Studie byla prováděna na Státní univerzitě v Ohiu a její výsledky byly publikovány v časopise Psychosomatická medicína. Kromě dlouhodobě nižší hladiny IL-6 v krvi studie také odhalila, že u žen, které pravidelně cvičily jógu, byl pozorován menší nárůst hladiny IL-6 v důsledku stresu ve srovnání s ženami stejného věku a hmotnosti, které ovšem jógu neprovozovaly. Podle Janice Kiecolt-Glaser, profesorky psychiatrie a psychologie a vedoucí autorky studie to může znamenat, že jsou lidé schopni za pomoci jógy (případně i jiných metod) naučit se reagovat slaběji na faktory způsobující stres v každodenním životě.

Původní článek: Yoga Reduces Cytokine Levels Known To Promote Inflammation. MedicalNewsToday

Více informací na: Inovace.cz