Významného úspěchu dosáhli Mgr. Petr Marek, Ph.D. a doc. Radim Filip z Katedry optiky PřF UP, kteří se zabývali vývojem nového typu kvantového zesilovače. Možnost konstrukce tohoto zařízení přitom byla mezi fyziky dlouho zpochybňována. Olomoučtí vědci však přišli s teoretickým návrhem, který jejich kolegové z Institutu Maxe Plancka v Erlangenu a Dánské Technické Univerzity v Lyngby nyní úspěšně otestovali. Funkčnost jejich konceptu tak byla potvrzena. Význam experimentu podtrhuje také skutečnost, že o něm vyšel článek v jednom z předních odborných časopisů Nature Physics.

„Jde o velký úspěch na poli kvantové fyziky, protože podobné zesilovače zatím téměř nikdo nekonstruoval, rozhodně ne tento typ,“ říká jeden z dvou autorů návrhu dr. Petr Marek. „Jsme proto velmi rádi, že se náš koncept podařilo prakticky ověřit,“ dodává. Zesilovač funguje na bázi šumu a zesiluje optické signály na kvantové úrovni. Každý impulz je zároveň nositelem fázové informace. Zesilovač umožňuje přenášet tyto informace na vzdálenost až několika kilometrů. Signál se zesiluje buď přidáním fotonů, jejichž pří tomnost zjišťují citlivé de tektory, nebo zesílením samotného šumu. Právě typ zesilovače fungující na bázi šumu navrhli olomoučtí fyzikové. „Jde o jeden z prvních zesilovačů tohoto typu, který byl sestrojen. Podobné pokusy se realizovaly i v minulosti, ale šlo o jiný typ zařízení,“ vysvětlil dr. Marek.

Více infiormací na: Žurnál Univerzity Palackého v Olomouci