Vědci z Katedry optiky PřF UP vyvinuli nový typ kvantového zesilovače

Významného úspěchu dosáhli Mgr. Petr Marek, Ph.D. a doc. Radim Filip z Katedry optiky PřF UP, kteří se zabývali vývojem nového typu kvantového zesilovače. Možnost konstrukce tohoto zařízení přitom byla mezi fyziky dlouho zpochybňována. Olomoučtí vědci však přišli s teoretickým návrhem, který jejich kolegové z Institutu Maxe Plancka v Erlangenu a Dánské Technické Univerzity v Lyngby nyní úspěšně otestovali. Funkčnost jejich konceptu tak byla potvrzena. Význam experimentu podtrhuje také skutečnost, že o něm vyšel článek v jednom z předních odborných časopisů Nature Physics.

„Jde o velký úspěch na poli kvantové fyziky, protože podobné zesilovače zatím téměř nikdo nekonstruoval, rozhodně ne tento typ,“ říká jeden z dvou autorů návrhu dr. Petr Marek. „Jsme proto velmi rádi, že se náš koncept podařilo prakticky ověřit,“ dodává. Zesilovač funguje na bázi šumu a zesiluje optické signály na kvantové úrovni. Každý impulz je zároveň nositelem fázové informace. Zesilovač umožňuje přenášet tyto informace na vzdálenost až několika kilometrů. Signál se zesiluje buď přidáním fotonů, jejichž pří tomnost zjišťují citlivé de tektory, nebo zesílením samotného šumu. Právě typ zesilovače fungující na bázi šumu navrhli olomoučtí fyzikové. „Jde o jeden z prvních zesilovačů tohoto typu, který byl sestrojen. Podobné pokusy se realizovaly i v minulosti, ale šlo o jiný typ zařízení,“ vysvětlil dr. Marek.

Více infiormací na: Žurnál Univerzity Palackého v Olomouci

Nová zbraň v boji proti terorismu

Nová zbraň v boji proti terorismu

Na světě je nový inteligentní systém, který identifikuje teroristy nesoucí výbušninu. Citlivý elektronický „nos“ zachytí její pach a předá informace například ostraze letiště.

Představte si následující situaci. Stovky lidí spěchají dlouhou letištní chodbou mezi terminály. Mezi nimi jsou skryti dva teroristé, kteří nesou v plášti malé nádobky s chemikáliemi – složkami výbušnin. Obklopuje je ovšem něco, o čem nemají ponětí. Kromě běžných bezpečnostních kamer je totiž sledují pachové senzory uložené ve stěnách. Ty sepnou alarm ve chvíli, kdy kolem nich teroristé projdou a tím vyburcují k činnosti ostrahu mapující situaci na monitorovacím zařízení.

Původní článek: Sniffing Out Terrorists. MedicalNewsToday

Více informací na: Inovace.cz

Jóga snižuje tvorbu zánětů v těle

Nová studie odhalila, že ženy, které pravidelně cvičí jógu, mají v krvi sníženou hladinu látky, která se podílí na vzniku zánětů v těle. Ty mají přímý vliv na choroby srdce, mrtvici i cukrovku.

Látkou, která má přímý vliv na tvorbu zánětů v těle, je cytokin interleukin-6 (IL-6). Interleukiny jsou proteiny, které se podílejí na regulaci imunitních dějů. Jejich název vznikl po zjištění, že jsou produkovány převážně bílými krvinkami (leukocyty). Některé z nich, včetně IL-6, mají silně prozánětlivý účinek (podporují rozvoj zánětu), jsou tedy důležitou součástí zánětlivé odpovědi těla. Důležité je ovšem zjištění, že hrají roli i u srdečních chorob, mrtvice, diabetu II. typu a dalších na věk vázaných chorob. Vědci se tudíž domnívají, že jejich redukce v těle může mít krátkodobý i dlouhodobý zdravotní přínos.

Studie byla prováděna na Státní univerzitě v Ohiu a její výsledky byly publikovány v časopise Psychosomatická medicína. Kromě dlouhodobě nižší hladiny IL-6 v krvi studie také odhalila, že u žen, které pravidelně cvičily jógu, byl pozorován menší nárůst hladiny IL-6 v důsledku stresu ve srovnání s ženami stejného věku a hmotnosti, které ovšem jógu neprovozovaly. Podle Janice Kiecolt-Glaser, profesorky psychiatrie a psychologie a vedoucí autorky studie to může znamenat, že jsou lidé schopni za pomoci jógy (případně i jiných metod) naučit se reagovat slaběji na faktory způsobující stres v každodenním životě.

Původní článek: Yoga Reduces Cytokine Levels Known To Promote Inflammation. MedicalNewsToday

Více informací na: Inovace.cz

Může být sója klíčem k boji s rakovinou tlustého střeva?

Vědci identifikovali novou skupinu léčivých látek obsažených v sóji, které by mohly předcházet vzniku rakoviny tlustého střeva a případně i napomáhat její léčbě. Rakovina tlustého střeva je třetí nejčastější příčinou úmrtí způsobeného rakovinou. Pojmem rakovina tlustého střeva se označuje nádorové onemocnění tlustého střeva. V drtivé většině případů jde o kolorektální karcinom.

Již delší dobu se předpokládalo, že by sója mohla mít protektivní (ochranný) účinek proti rakovině tlustého střeva. Studie prováděná v Dětské nemocnici v Oaklandu tuto teorii potvrdila. Tým vědců, který vedla Dr. Julie Saba, ředitelka onkologického centra Výzkumného ústavu Dětské nemocnice v Oaklandu, objevil v sóji přirozené lipidové molekuly, které byly nazvány sfingadieny (SDs). Zdá se, že tyto látky by mohly být základem pozitivního působení sóji na lidský organismus a mohly by také hrát klíčovou roli v boji s rakovinou tlustého střeva.

Původní článek: Soy Component May Be Key To Fighting Colon Cancer. MedicalNewsToday

Více informací na: Inovace.cz

Nová formule ČVUT závodila na okruhu v německém Hockenheimu

Univerzitní tým CTU CarTech složený ze studentů ČVUT v Praze se podruhé zúčastnil celosvětové konstrukční soutěže Formula Student/SAE s formulovým vozem, který si v rámci školních projektů sami navrhli a postavili. Soutěž se konala od 4. do 8. srpna 2010 na okruhu Hockenheim v Německu. Tým ČVUT zde byl jediný český zástupce a v soutěži 77 týmů z celého světa obsadil celkové 18 místo.

Na soutěži nechyběly tradiční silné evropské týmy z Německa, Rakouska, Itálie či Španělska, ale přijely také americké a kanadské týmy, novinkou byly týmy z Egypta a Íránu. Soutěž je rozdělena na statické a dynamické disciplíny, vítěze určuje součet bodů ze všech disciplín. V rámci statických disciplín porotci hodnotí technickou úroveň vozů a jejich tvůrců, výrobu, zpracování vozu a obchodní schopnosti týmu. V rámci dynamických disciplín je hodnocena rychlost vozu v akceleraci, při jízdě v osmičce a na závodní trati. Hlavní disciplína je vytrvalostní závod na 22 km s výměnou jezdců v polovině, při které se zároveň hodnotí spotřeba paliva. O vítězi rozhoduje dosažený čas v závodě.
„Základem úspěchu bylo dojet všechny disciplíny. Mezi týmy, které jsou v soutěži také teprve druhým rokem a můžeme se s nimi přímo porovnat, jsme byli nejlepší, což dokazuje, jak meziročně stoupla výkonnost týmu,“ uvedl Ing. Radek Tichánek, Ph.D., z Fakulty strojní ČVUT.

Více informací o formuli ČVUT na http://www.cartech.cvut.cz/

Zdroj: tisková zpráva ČVUT